Allemenak 9 Juli 2017

Ico_comment 8 reejakses | Ico_group 5 diejelneimers | Ico_photo giejen fottos Ico_post Pjuil Ico_time 2017 Jul 8 | 18:02

Recht den berreg neffe de Fen oep en zoewe richting Tilt

Juli 9 08:30

We spreiken af bowe de Pjaul oept terras en kaume toe bowe de Fen. Tes spoiteg genoeg moinen toer vei fefteg euro in te legge in de pot.

 

Ico_comment 2 reejakses | Ico_group 3 diejelneimers | Ico_photo giejen fottos Ico_post Billy Ico_time 2017 Jul 8 | 08:48

Bee ploeg ritteke van ne kilomeiter of tageteg

Juli 9 09:00

Afsprook on de vootkoem in Leive on de brig wo da na effekes gien brig es, de kant van de ring en ni de kant van Corbiels noo. Mei de koersvlo ! Vandoo roi we no de Dappe zenne kotei en zoe voets no Bovesjein en schoen oemstreike. Uniforem verplicht !