Allemenak 11 Meit 2018

Ico_comment giejen reejakses | Ico_group giejen diejelneimers | Ico_photo 1 fotto Ico_post Jerom Ico_time 2018 Mar 11 | 09:12

Ikkem me getroemeirt

Meit 11 09:12

mannekes,ik hem de rit van vandoag oep tien april gezet (mea culpa)

 

Ico_comment 1 reejakse | Ico_group 2 diejelneimers | Ico_photo giejen fottos Ico_post Billy Ico_time 2018 Mar 10 | 18:23

B-ploeg gelak angewente ritteke

Meit 11 09:30

oem alevertien on den Danone en we zien wel ! Doine da iest ret ie altoid geloik