Uiver ons

Kp_group1_small

Wanieje PJUIL en JEROM in et futbal de pensjuunsgerechtegde liejeftoid emme berèkt wedt woisellek besluite um de futbalschuune on de spreikwuidelleknoek te ange. Zuuwe komt on een bizondere karjeire een ènd. Doemei stel zich echter wel e probleim. Et ekskuus um van oewes eweg te groeke onder et mom van treining of match valt naa voleideg weg natierloik. Moe gelakkas iederiejen wet, wedde de beste ideejen gebuire wanieje et woeter on de lippe stoet.

Kp_group2_small

Doevei wedt in et veijoer van 1999 beslist um , tesoeme mei de KRISPY en de SWOI, af en tuu, up ne Zondagmeind, ne multibaaituur te duun. De MAKKEWAN en den BERRE emme doe al iejel rap weit van en die gon moe al te geire mei as da on en wedt gevroegd ! Uuwek vei MINSKE klinkt da as muziek in zen uuwerre, veijal dan as et goet um de noebespreiking van de rit ! Dei den entoesjaste mond-on-mondreklam wedt de grup altoid moe grutter en grutter. Dei de komst van CELLE, BORRY, NOLLE, ALCOLIS, BILLY, RIE, RIKSKE, JOERI, LASSE, FANNE, MAKKETOE en JO PISTON wedde woile al een echte klub. Um te beginne was et de beduuling um af en tuu es e ritteke te moeke in de ons umringende bosse en velde, moe al iejel rap zen we beginne meiduun on georganiseirde tuurtochte et Zondagsmeins. Ge kint al paaze da wie in de wiejek nie achtertgat goe rowe, al rap vannachter mei zenne neis in de wind angt en nie kan vollege ! Natierloik vinge de manne die wel guu zitte en vanvei rowe da iejel plezant.

Kp_group3_small

Naa da we vinge da we een serjeize klub zen es et vanzellefspreikend da we ne klubnoem mutte emme. Noe lank en zwoer uiverleg in de lokoele kafeikes, wedt er oewetendellek gekuize vei de noem KAA PETAATE (MEI AMBRAS), een verwoizing noe et eite da we toewes kroige as we trig zen van een oewet-de-and geluuweppe diebriefingk.

Sins enkele joere wedde der gelakkas bowe elleke klub die paast da ze geweldeg guu mei de vlo kinne rowe, uuwek uuwegtestaages georganizeid noe de Franse Allepe. Umda we ons dan uuwek internasjonoel wille upstelle emme we onze noem veranderd noe KAA PETAATE BELGIUM.

Moe, woile verluichenne natierloik onzen afkomst nie. De KAA PETAATE zen en bloive een bende kameroede, die geire mei de vlo rowe in en rond et geweldege Ageland, moe die et wuid vrindschap uuweg in et vaandel droege. En doe zen we trots up !!!

(Nen dikke dankewel on al de gruuwette chefs en onze schitterende kids).