Allemenak Juni 2019

Ico_comment 12 reejakses | Ico_group 6 diejelneimers | Ico_photo 4 fottos Ico_post Dakke Ico_time 2019 Jun 1 | 10:59

Everleebos

Juni 2 08:30

een jat kafei on menne vaiever en dan een rit noe everleebos. Kem spesioel wasse uwerstoppekes gekogt oemt gezoeg ni te moetten uwere.

 

Ico_comment 6 reejakses | Ico_group 7 diejelneimers | Ico_photo giejen fottos Ico_post Jerom Ico_time 2019 Jun 5 | 18:48

Verjoardagsrit

Juni 9 08:30

we vertrekke in uiverleg en we keume trug in uiverleg.

alle gekwetste en zieke wedde verwacht oem 12iere in onzen hof,

hapjes en tapjes wedde verzien,aa lede en vraave oak welkom natuurlek

 

Ico_comment 1 reejakse | Ico_group 5 diejelneimers | Ico_photo giejen fottos Ico_post Jerom Ico_time 2019 Jun 15 | 13:13

Wagonwedoen?

Juni 16 08:30

We vertrekke boa ons en we keume toe boe den Bart en Greet