Ico_24_next Ico_24_prev

Errefstritteke

Janewoere 15 09:30

Ico_20_post Minske Ico_20_clock 2023 Jan 14 | 13:19
Ico_20_photo Fottos | 0
 

Afsproek bowe mowe vei een sjat kafei en dan zien we wel. 

Ico_24_group Diejelneimers | 6

Minske | Borry | Jerom | Makkewan | Nolle | Pjuil | ge kint niemieje inschroive

Ico_24_comment Reejakses | 3

Ico_20_comment Pjuil Ico_20_clock 2023 Jan 14 | 16:38
Ast gieje stront regent, gonnek mei.
Ico_20_comment Billy Ico_20_clock 2023 Jan 14 | 19:48
Owkee tot merregevrig😉👍
Ico_20_comment Makkewan Ico_20_clock 2023 Jan 14 | 22:17
Asek oep tijd wakker zen dan raan ik e stukske mee mee minske

Ico_24_reply Reejakse tuuvuuge