Ico_next Ico_prev

Ode aan de jeugd

Janewoere 19 08:30

Ico_post Jerom Ico_time 2020 Jan 18 | 12:49
Ico_search Jerom | Goegel meps
Ico_photo Fottos | 0
 

De jeugd zal wei goe vertegewoardegd zoan

Ico_group Diejelneimers | 9

Alcolis | Borry | Fanne | Jerom | Makkewan | Nolle | Nowi | Pjuil | Rikske | ge kint niemieje inschroive

Ico_comment Reejakses | 6

Ico_comment Nolle Ico_time 2020 Jan 18 | 15:33
Ik voel me ongespreuke
Ico_comment Makkewan Ico_time 2020 Jan 18 | 19:22
Asek er ni zen dan raak ni mee
Ico_comment Borry Ico_time 2020 Jan 18 | 19:36
Wij komen weer met twe
Ico_comment Fanne Ico_time 2020 Jan 18 | 22:38
Ik zen oak jeugdig genoeg
Ico_comment Rikske Ico_time 2020 Jan 19 | 01:32
En ik zen even aad as de Fanne
Ico_comment Nolle Ico_time 2020 Jan 19 | 14:27

Ico_reply Reejakse tuuvuuge