Fottos Juli 2024

Aas en Bees vertrekke tesome en we zien wel

Giejen fottos vei deis evenement | Fotto tuuvuuge

Vertrek en onkomst in Eirent

Giejen fottos vei deis evenement | Fotto tuuvuuge

Vertrek in Eirent, oenkomst (uipellek) baie de fen.

Giejen fottos vei deis evenement | Fotto tuuvuuge